Şartlar & Koşullar

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Yasalar gereği ilgili sözleşme metninin 12 punto ve koyu fontta print edilerek okunması gerekir. İnternet sitemize üye olan veya alışveriş yapan her müşterinin tarafımızdan düzenlenmiş olan satış sözleşmemizi hiçbir ihbara gerek duymaksızın kabul ettiği bildirilmektedir.

Madde1-Konu

İş bu sözleşmesinin konusu gereğince SATICI’nın ALICI’ya satışını yapmış olduğu satış fiyatı belirtilen ürünün nitelikleri, satışı ve teslimiyle ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin korunması hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri uygulama esas ve usulleri hakkında belirtilen hükümleri gereğince tarafların yükümlülük ve haklarını kapsamaktadır.

Madde2-Alıcı Bilgileri

Müşteri olarak firmaya üye olan kişinin üyelik esnasında bilgilerinin veri tabanına kaydedildiğinin bilgisini içermektedir. Çünkü bir sonraki alışverişlerinizin kolaylığı açısından müşterinin alıcı kişi olarak belirtildiği bilinir.

Madde3-Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri

Ürünün/malın/markası/modeli/hizmetin türü/miktarı/rengi/âdeti/satış bedeli ve ödeme şekli gibi siparişlerin oluşturulmasına yönelik bilgilerdir.

Madde4-Genel Hükümler

4-1. ALICI madde 3’te belirtilen ürün ile ilgili nitelikleri, hizmeti, bedeli ve teslimatla ilişkili konuları okuyarak bilgi sahibi olduğuna dair onay verir. Bu onay elektronik ortamda teyit edilerek oluşturulur.

4-2. Sözleşme konusunda yer alan ürünler veya ürünle ilgili yasal şekilde belirlenmiş olan 30 günlük süreyi geçmemek kaydı ile ALICI kişilerin belirttiği adrese gönderilir. Bu kapsamda belirtilen süre ALICI kişilerin yerleşim yerlerindeki uzaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. ALICI kişinin belirttiği adrese yönelik bilgi verilmesi şartı ile bu süre en fazla 10 gün uzayabilmektedir.

4-3. Sözleşme kapsamındaki ürün ALICI kişiden başka bir kişi ya da kuruma teslim edilecek ise teslim edilecek kişi veya kurumun teslim etmemesi karşısında firmamız sorumlu tutulamaz.

4-4. Firmamız sözleşmede yer alan ürünün sağlam, eksiksiz ve siparişinizde belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Ayrıca ürünün garanti belgesi veya kullanım kılavuzu varsa bu belgelerinde ürünle birlikte gönderilmesinden sorumludur.

4-5. Sözleşmede yer alan ürünün teslimatı işbu sözleşmesinin imzalı nüshasının firmamıza ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI kişinin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir. Çeşitli nedenlerle ürünün bedeli ödenmez veya banka kayıtların iptal edilirse firmamız ürünün teslimi kapsamındaki yükümlülükten kurtulmuş olur.

4-6. Ürün teslimatından sonra ALICI kişiye ait olan kredi kartının ALICI kişiden kaynaklanmamış olan kullanımlarında firmamız gereğini yapar. Haksız ve yetkisiz kullanımlarda firmamız ürünü ALICI kişiye teslim etmiş ise 3 günlük süre içinde firmaya geri gönderilmesi zorunlu tutulmaktadır. Bu durumda oluşan nakliye giderleri de ALICI kişilere ait olmaktadır.

4-7. Firmamız mücbir olarak belirtilen sebepler halinde ya da nakliyeyi engelleyebilecek hava muhalefeti, ulaşım kesilmesi gibi olağanüstü durumlarda sözleşme sürecindeki ürün süresini belirtilen tarihte teslim edemezse durumu ALICI kişiye bildirmekle sorumludur. Böyle bir durumda ALICI kişilerin siparişini iptal etmek istemesi, ürünün emsali olan nitelikteki başka bir ürün ile değiştirilmesi ya da mevcut hallerin ortadan kalkması sürecine kadar beklenmesi yönündeki haklarını kullanabildiği bilinmektedir. Fakat sipariş iptali oluşursa ödenen miktar 15 iş günü içinde ALICI kişinin kendisine nakden ve defaten ödenmektedir.

Madde5- Cayma Hakkı

ALICI kişiler sözleşme kapsamında belirtilen ürünlerin ya da ürünün kendisine veya belirttiği adrese tesliminden sonraki 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilir durumda olması açısından firmamıza bu süre zarfında faks, mail veya telefon yoluyla bilgi verilmesi gerekir. Ayrıca bu süre içinde teslim alınmış ürünün kullanılmaması gerekmektedir. Çünkü ürünle ilgili belirtilen maddeler gereğince ürünün hiçbir koşulda kullanılmamış ve eksiksiz olarak geri teslim edilmesi şartı bulunmaktadır. Cayma hakkının kullanılması durumunda 3.kişiye ya da ALICI kişiye teslim edilen ürünün firmamıza gönderilmiş olduğuna dair kargo teslim tutanağının örneği ve fatura aslının iadesinin de yapılması zorunlu kılınmaktadır. Belgelerin ulaşmasını takip eden 15 günlük süre zarfında ürün bedeli gerekli koşulu karşılamak kaydıyla ALICI kişiye iade edilmektedir. Fakat faturasının aslı gönderilmezse sair yasal haklar gereği yükümlülükler iade edilememektedir. Beraberinde cayma hakkı nedeninin belirtilmesi gerekir. Ayrıca kargo ücreti de ALICI tarafından karşılanması zorunlu tutulmaktadır.

Özelliği bakımından cayma hakkının geçersiz olduğu ürün çeşitleri de vardır. Tek kullanımlık ürünlerde, hızlı bozulabilen ürünlerde ve son kullanım tarihinin geçmiş olduğu ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz durumdadır. Genel bakımdan cayma hakkının kullanılabilmesi açısından ürün ambalajının hiç açılmamış olması gerektiği gibi kullanılmamış veya bozulmamış olması gerekmektedir. Ayrıca tüketici ya da ALICI kişilerin özel istekleri doğrultusunda ürüne ilaveler yapılması durumunda da cayma hakkı kullanılamamaktadır. Çünkü ürün böyle bir durumda özelleştirilmiş olacağı için bir başka müşteriye satılamaz hale dönüşmektedir. Bunun dışında ödeme şeklinin kredi kartı ve benzeri ödeme kartları ile yapılması halinde tüketicinin kendi rızası dışında oluşan işlemler için cayma hakkı kullanılabilmektedir. Hukuka aykırı şekilde kullanılan işlem açısından ödeme işlemlerinin iptal olması talep edilebilmektedir. Böyle bir durumda da isteği dışında kullanılan kartından çekilen miktar 15 iş gününde tüketiciye iade edilmektedir. İşbu sözleşmesinin kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değer miktarına kadar Tüketici Hayem Heyetleri ile firmamız yerleşim yerinde bulunan Tüketici Mahkemeleri bu konuda en yetkili yerdir. Siparişlerin tamamlanması durumu halinde ALICILAR işbu sözleşmesinin tüm şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.